Attachment: jedan od glavnih razloga mog dolaska u NS. morao sam izbrojiti tih dvesto šest koraka koje Đole nikad nije brojao… <3